Опубликовано: May 15, 2019 в 1:33 pm

Автор:

Категории:

May 15, 2019

חיפשתי עוד תחומי ענין ותחומים להתפתח לתוכם. איך במסגרת התפקיד לתרום לארגון ולהיתרם ברמה האישית. הקורס הוכיח את עצמו כנכון ועזר לי לעשות בדיוק את זה.

נוצר אצלי שינוי של תפיסה וסטייט אוף מיינד, עד היום אני אומרת לעצמי, הי - עשית SIT, במיוחד כשמדובר על משאבים מוגבלים, על למצוא פתרון בתוך מה שיש. עשיתי בתוך החברה כמה סדנאות שקידמו תהליכים באמצעות SIT, נתן לנו כלי מחשבה אחרים שפתחו אפשרויות חדשות.

הקורס מתאים לא רק למי שעוסקים בפיתוח וחדשנות אלא מתאים וחשוב להנהלה בכירה

מדגם חברות שהשתתפו בקורסים קודמים – Verint, Nice, YES, תמה, CheckPoint, בית ברל, תעשייה אווירית, הסוכנות היהודית, בזק, ג'וינט, חוליות, בנק הפועלים, זרעים גדרה, מספנות ישראל, HP אינדיגו, פלסן, תלפיות, מדינול, BDO, חיל אוויר, משרד רוה"מ, GM

Practical Innovation Landing Page
2019-05-15T13:33:43+03:00

Get our innovation model that has worked for 1000+ companies.

    No thanks, not now.