Опубликовано: May 15, 2019 в 1:32 pm

Автор:

Категории:

May 15, 2019

נדלקתי על הקונספט של טכניקה לעבודה יצירתית. ארגז כלים ליצירתיות –איך פועלים ומה עושים - סט פעולות ברורות.

העובדה שיש קבוצה הטרוגנית בקורס חשובה ונפלאה – לא מצאתי פתרון שלושה חודשים ובסדנה, ובקורס, בזמן התרגולים, המשתתפים עזרו לי למצוא את הפתרונות, שעובדים עד היום (3 שנים אחרי).

Practical Innovation Landing Page
2019-05-15T13:32:48+03:00

Get our innovation model that has worked for 1000+ companies.

    No thanks, not now.