נטפים

פתרון בעיות בתחום ההשקיה החקלאית

נטפים, המספקת פתרונות חדשניים להשקיה וטיפוח הגינה ומובילה בעולם בתחום טכנולוגיית ההשקיה בטפטוף, פנתה ל SIT על מנת שזו תסייע לה למסד חדשנות שיטתית בארגון.

בעבודה משותפת ותהליכית, אשר כללה בין היתר הכשרה של עובדי החברה בשיטת החדשנות של SIT ופרויקטים של פיתוח מוצרים חדשים ופתרון בעיות, הצליחה נטפים להפוך את החדשנות לחלק בלתי נפרד מה DNA של החברה.

בעזרת המתודולוגיה של SIT פיתחה נטפים מחבר לצינורות טפטוף דקי דופן. המחבר החדש נשען על טכנולוגיות ודרכי ייצור קיימים ועל כן לא חייב פיתוח טכנולוגיות חדשות, הקל את עבודת החקלאים ואפשר להם לייעל את תהליך הכשרת הקרקע לקראת עונת היבול הבאה. 

Get our innovation model that has worked for 1000+ companies.

    No thanks, not now.