עיריית מיניאפוליס

התגברות על בעיות ביישום פרויקט פתיחת אצטדיון הבייסבול

כחלק מהמאמצים להגביר את חיוניות העיר התחתית במיניאפוליס, בעיקר בערבים ובסופי שבוע, עיריית מיניאפוליס הקימה אצטדיון בייסבול חדש בצומת של עורקי תנועה ראשיים במחוז, מה שעלול היה לייצר פקקי תנועה בימי משחק ובעיות נגישות לאזור.

העיריה פנתה ל-SIT כדי לסייע במציאת פיתרון חדשני.

חלק חיוני בשלבי תכנון העבודה המשותפת כלל זיהוי כל הגורמים הרלוונטיים ובעלי העניין לנושא (כגון: משטרת התנועה העירונית, הסוכנות לבקרת התנועה, עתודות המשטרה, נציגי מתחמים מסחריים מקומיים ועוד) והזמנתם להשתתף בתהליך העלאת הרעיונות.

השימוש בצוות מגוון זה שהיה מעורב כבר בשלב העלאת הרעיונות תרם לאיכות הרעיונות שהועלו וליישום המוצלח של הפתרונות מאחר ונוצר בסיס לשיתוף פעולה מתמשך בין כל הגורמים הרלוונטיים גם לאחר הפרויקט.

SIT יחד עם מאמני חדשנות מעיריית מיניאפוליס, שעברו הכשרה בשיטת SIT, הובילו את הצוות להעלאת רעיונות חדשים, להתגבר על אתגרים ביישום ולהוציא את הפתרון לפועל.

מספר רעיונות מעשיים חדשים פותחו אשר התבססו על איסוף, שיתוף והעברת מידע ממקורות שונים בזמן אמת על מנת לייעל את התנועה, חניה, תחבורה ציבורית ותנועת הולכי הרגל. שניים מהרעיונות המובילים שפותחו התבססו על שימוש בסגירת כבישים ושילוט עם מסרים מתחלפים (VMS-Variable Message Signs)

תוצרי העבודה המשותפת והשפעתם:  

  • לאחר האירוע הראשון באצטדיון באפריל 2010, ואז שוב לאחר יום הפתיחה, התקשורת המקומית והאוהדים שבחו על העומסים הנמוכים מאוד מהצפוי.
  • עסקים מקומיים נשמו גם הם לרווחה משום שרבים מהפתרונות עודדו תנועת לקוחות לכיוונם.
  • תשבחות רבות ומשוב חיובי המשיכו להופיע בעיתונות המקומית במשך כל עונת הבייסבול.

דברי שבח רבים הגיעו גם מצד צוות העירייה עצמו לגבי אופן ניהול העבודה ע”י SIT. הצוות התפעל מהדרך בה גורמים ציבוריים עם אינטרסים וסדרי יום כל כך שונים, אשר בדרך כלל עטים זה על זה, עבדו בשיתוף פעולה מלא אשר המשיך גם לאחר סיום העבודה על פתיחת האצטדיון ותרם להצלחתם של מיזמים עירוניים רבים לאחר מכן.

Get our innovation model that has worked for 1000+ companies.

    No thanks, not now.