עיצוב והטמעת חדשנות ארגונית

 

עיצוב תרבות ארגונית התומכת בחדשנות לאורך זמן תוך הסתמכות על משאבים פנים ארגוניים. תוכנית העבודה שנבנה יחד תתמקד בארבעה מישורי עבודה המקיימים ביניהם יחסי גומלין הדוקים:

1. תוצאות- יישום חדשנות על נושאים ארגוניים במטרה להביא לתוצאות עסקיות מדידות 
2. הכשרה- פיתוח ארגז כלים ברמת האינדיבידואל, הצוות והארגון
3. מבנים- פיתוח מערך תמיכה פנים ארגוני, תוך שילוב עבודה עם ההנהלה הבכירה בארגון, על-מנת להמשיך ולפתח את התרבות היזמית הדינאמית ששורשיה נעוצים בתוצרים ובפיתוח מיומנויות החדשנות
4. תקשורת- ווידוא כי קהלי מפתח בארגון מעודכנים ומעורבים בפעילויות ובתוצאות הקשורות לחדשנות, על מנת ליצר מוטיבציה לתמוך במאמצי החדשנות הבאים ולאפשר יישום של רעיונות

 

 

 

 
 
 
 
SIT Systematic Inventive Thinking © 2011 |  Terms of Use
McAfee SECURE sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams